Lối đi chung là gì? Quy định về việc mở lối đi chung và giải quyết tranh chấp?

Nhiều hộ dân có đất nằm trong, hay bị bao bọc xung quanh là các hộ dân khác đang có số lượng tăng lên. Vấn đề này đã được pháp luật điều chỉnh kịp thời qua các quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015.

Quyền đối với bất động sản liền kề được quy định tại Điều 245 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).”

Ngoài ra, Điều 275 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng có quy định về quyền về lối đi qua. Cụ thể đối với chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Như vậy, ở đây pháp luật nước ta đã quy định một điều luật mở khi quy định cụm từ “có quyền yêu cầu”, tức là phải dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên và cùng nhau thống nhất phương án phù hợp.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên có tranh chấp  về lối đi chung mà không tự thỏa thuận được với nhau thì sẽ được tiến hành hòa giải cơ sở tại UBND xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, trường hợp không hòa giải cơ sở được thì có thể làm tiến hành giải quyết tranh chấp tại Tòa án có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *