Lịch trở lại trường của sinh viên các trường sau Lễ 30/4 và 1/5

Sau đây là cập nhật thông tin về lịch trở lại trường học tập tập trung của sinh viên một số trường sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021:

1. Đại học Bách khoa Hà Nội – HUST: Sau ngày 9 tháng 5 năm 2021.

2. Đại học Ngoại thương – FTU: Sau ngày 16 tháng 05 năm 2021.

3. Đại học Thương mại – TMU: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

4. Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội: Đến khi có thông báo mới của Khoa.

5. HV Ngân hàng: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

6. Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội: Sau ngày 08 tháng 05 năm 2021.

7. Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

8. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

9. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

10. Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội: Sau ngày 08 tháng 05 năm 2021.

11. Trường Đại học Khoa học tự nhiên- ĐHQG Hà Nội: Sau ngày 08 tháng 05 năm 2021.

12. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Sau ngày 09 tháng 05 năm 2021.

13. Trường Đại học Ngoại thương: Sau ngày 16 tháng 05 năm 2021.

14. Học viện Tài chính: Sau ngày 25 tháng 05 năm 2021.

15. Trường Đại học Mỏ – Địa chất: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

16. Trường Đại học Giao thông vận tải: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

17. Trường Đại học Thuỷ lợi: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

18. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Hoãn thi từ 04 – 09/5/2021.

19. Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

20. Trường Đại học Mở Hà Nội: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

21. HV Chính sách và phát triển: Đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *