Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 của học sinh, sinh viên

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021

Ngày 27/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Văn bản số 9895/VPCP-KGVX.

Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 02 ngày lễ Quốc khánh (ngày 02/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ ngày liền kề sau ngày 02/9. Với phương án này công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 04 ngày.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Thủ tướng đã đồng ý với phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 như trên, cụ thể:

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh sẽ kéo dài 04 ngày từ ngày thứ Năm 02/9 đến ngày Chủ Nhật 05/9. Trong đó 02 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 02 ngày là ngày nghỉ hàng tuần.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Với lịch nghỉ lễ 02/9 đến 04 ngày như thế này sẽ thuận lợi cho việc kỷ niệm, chào mừng ngày Quốc khánh và cho việc chuẩn bị kế hoạch vào năm học mới… cùng một số hoạt động khác của các cơ quan, đơn vị.

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 của học sinh, sinh viên

Pháp luật hiện nay không có quy định về các ngày nghỉ lễ, tết của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên sẽ học tập theo lịch của nhà trường và có giáo viên đứng lớp.

Trong đó, giáo viên là lực lượng lao động, có ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động. Do đó, vào những ngày lễ, tết theo quy định giáo viên sẽ được nghỉ và được hưởng nguyên lương.

Điều đó kéo theo học sinh, sinh viên cũng sẽ được nghỉ vào các ngày lễ, tết này vì không co giáo viên đứng lớp.

Mà theo như Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 nêu trên thì dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 2021 thì giáo viên các trường công lập trên cả nước và các trường có chế độ nghỉ hàng tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật thì giáo viên sẽ được nghỉ từ ngày thứ Năm 02/9 đến ngày Chủ Nhật 05/9 ==> Học sinh, sinh viên theo học các trường này cũng sẽ được nghỉ học vào thời gian này.

Đối với các trường không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì học sinh sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 theo quyết định của nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *