Lệ phí đăng ký xe máy năm 2021 là bao nhiêu?

Khi đăng ký xe máy, người đăng ký xe có nghĩa vụ phải đóng lệ phí đăng ký xe máy theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Điều 5 Nghị định 229/2016/TT-BTC quy định về mức lệ phí khi đăng ký xe máy như sau:

– Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:

+ Xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống: Lệ phí từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng.

+ Xe có giá trị từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng: Từ 01 triệu – 02 triệu đồng.

+ Xe có giá trị trên 40 triệu đồng: Từ 02 triệu đồng – 04 triệu đồng.

– Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã:

+ Xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống: 200.000 đồng;

+ Xe có giá trị từ 15 triệu đồng – 40 triệu đồng: 400.000 đồng;

+ Xe có giá trị từ trên 40 triệu đồng: 800.000 đồng;

– Đối với các địa phương khác: 50.000 đồng đối với tất cả các loại xe.

Trên đây là quy định về lệ phí đăng ký xe máy năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *