Làm thế nào hoàn thiện hệ thống Madrid- Con đường đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu?

Hệ thống Madrid ra đời góp phần quan trọng trong quá trình đăng ký quốc tế nhãn hiệu, giúp cho các chủ thể kinh doanh dễ dàng tiếp cận các thị trường trên thế giới mà vẫn bảo hộ được nhãn hiệu gắn với hàng hóa, dịch vụ của mình trước những đối thủ. Tuy nhiên, đã là một hệ thống thì bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì cũng có những bất cập song song đi cùng. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả của quá trình đăng ký quốc tế nhãn hiệu thì cần phải hoàn thiện hệ thống Madrid. Hoàn thiện hệ thống Madrid là một chuyện không phải một hai ngày mà là sự nỗ lực lâu dài của các nước thành viên. Hoàn thiện hệ thống Madrid là sự kết hợp trong việc điều chỉnh, thống nhất trong các điều ước quốc tế, tránh sự mâu thuẫn giữa pháp luật quốc gia với quy định của điều ước quốc tế có liên quan đến đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu và nâng cao trách nhiệm chuyên môn của các cơ quan thực thi quyền cũng như chủ thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

1/ Đối với hệ thống Madrid:

– Thỏa ước Madrid và Nghị định thư cần phải được thống nhất với nhau, đồng thời sửa đổi các văn bản hướng dẫn thực hiện điều ước này. Các nước thành viên cần chọn lọc những ưu điểm của cả hai văn kiện Thỏa ước và Nghị định thư để thống nhất tạo một cơ chế chung thống nhất. Giúp các quốc gia có sự bình đẳng và không có sự phân biệt đâu là thành viên của Thỏa ước, đâu là thành viên của Nghị định thư khi nộp đơn đăng ký quốc tế thông qua hệ thống Madrid.

– Sửa đổi về điều khoản phụ thuộc giữa đơn đăng ký quốc tế với đơn đăng ký quốc gia. Đây là thời hạn khá dài khiến cho đơn đăng ký quốc tế gặp nhiều rũi ro nếu đơn quốc gia có thiếu sót và bị từ chối, sẽ không công bằng đối với các chủ thể đăng ký. Cần để đơn đăng ký quốc tế và đơn đăng ký quốc gia độc lập với nhau, vì luật quốc gia mỗi nước là khác nhau, có thể ở quốc gia sở tại từ chối bảo hộ nhưng các nước khác trên thế giới bảo hộ.

– Cần bãi bỏ về việc không chấp nhận mở rộng bảo hộ đối với nhãn hiệu trước đó theo đăng ký quốc tế.

– Sửa đổi điều khoản về chuyển giao các quyền nhãn hiệu. Theo quy định, chủ đăng ký nhãn hiệu quốc tế chỉ có thể chuyển giao quyền các nhãn hiệu cho các thể nhân và pháp nhân cũng phải cư trú ở một nước thành viên. Điều này không hợp lý vì quyền chuyển giao là quyền của chủ nhãn hiệu nên việc chuyển giao cho ai là quyền của họ, miễn việc chuyển giao đó không vi phạm pháp luật thì nên được chấp nhận.

– Đăng ký quốc tế nên được cấp lại nhiều lần thay vì một lần duy nhất. Vì trên thực tế việc hư hỏng cũng như mất văn bản gốc của đăng ký quốc tế là điều khó tránh khỏi ở các doanh nghiệp. Việc chỉ cấp văn bằng đăng ký quốc tế một lần sẽ gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp khi vô tình làm hư hỏng hoặc mất trong những trường hợp bất khả kháng như cháy, thiên tai,…

2/ Đối với hệ thống pháp luật quốc gia:

– Bổ sung quy định về giao dịch điện tử liên quan tới nhãn hiệu. Vì với thời đại công nghệ 4.0 thì việc chuyển các giao dịch giấy tờ sang giao dịch điện tử là điều vô cùng cần thiết, là điều kiện để kinh tế Việt Nam tiếp cận hơn với kinh tế thế giới. 

– Điều kiện và phạm vi bảo hộ nhãn hiệu quốc tế quy định cần mở rộng và cụ thể hơn. Đảm bảo cơ chế thực thi với quy định, tránh trường hợp mâu thuẫn nhau.

3/ Đối với các cơ quan:

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, điều cần được chú trọng không kém đó là cần phải nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi bao gồm văn phòng quốc tế, văn phòng quốc gia, thanh tra, toà án, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, người nộp đơn/chủ thể có quyền đăng ký để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Madrid trong quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế.

– Các cơ quan thực thi đặc biệt là văn phòng quốc tế, văn phòng quốc gia cần cải thiện và linh hoạt hơn trong quá trình xử lý đơn. Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ xét nghiệm viên để quá trình xét nghiệm đơn không xảy ra những thiếu sót không đáng có.

– Nâng cao trình độ chuyên môn, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, bổ sung nguồn nhân lực có kinh nghiệm để giúp quá trình xử lý đơn tại quốc gia được nhanh chóng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân có điều kiện bảo hộ các tài sản Sở hữu trí tuệ của mình thông qua hệ thống Madrid.

– Xử lý đơn đúng thẩm quyền của mình theo quy định. Quá trình xử lý đơn ở văn phòng quốc gia cần được quản lý chặt chẽ, tránh thiếu sót để giúp văn phòng quốc tế dễ dàng hơn trong quá trình thẩm định đơn. Đồng thời, cơ quan quốc gia cần nắm được quy định của quốc gia cũng như trong các điều ước quốc tế mà các quốc gia là thành viên về quản lý đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu để có cái nhìn khách quan trong quá trình xử lý đơn tránh vi phạm điều ước quốc tế cũng như quy định quốc gia.

– Tăng cường hệ thống công nghệ thông tin để cung cấp đầy đủ thông tin về Sở hữu công nghiệp, đặc biệt là thông tin ở các cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu,… Cụ thể hơn, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc tế (WIPO) về nhãn hiệu cung cấp đầy đủ tình trạng hiệu lực của văn bằng. Đồng thời thường xuyên có các khóa hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trên, đặc biệt là đối với cơ sở dữ liệu quốc tế vì nếu người không đủ kiến thức sẽ không dễ tra cứu thông tin đơn trên các cơ sở đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *