Làm thế nào để được miễn học môn Thể dục, Giáo dục quốc phòng?

I. Đối với môn Thể dục

Theo quy định thì học sinh ở các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được miễn học môn Thể dục trong chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học nào đó do mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị.

Hồ sơ xin miễn học gồm có:

– Đơn xin miễn học của học sinh;

– Bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp.

Việc cho phép miễn học đối với các trường hợp do bị ốm đau hoặc tai nạn chỉ áp dụng trong năm học; các trường hợp bị bệnh mãn tính, khuyết tật hoặc thương tật lâu dài được áp dụng cho cả năm học hoặc cả cấp học.

Hiệu trưởng nhà trường cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục trong một học kỳ hoặc cả năm học.

Nếu được miễn học cả năm học thì môn học này không tham gia đánh giá, xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học;

Nếu chỉ được miễn học một học kỳ thì lấy kết quả đánh giá, xếp loại của học kỳ đã học để đánh giá, xếp loại cả năm học.

II. Đối với môn Giáo dục quốc phòng – an ninh

Việc miễn học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh đối với học sinh ở các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông được thực hiện theo Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

– Học sinh chuyển trường thì được miễn học và thi các học phần đã học.

– Học sinh có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên thì được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự.

– Học sinh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp thì được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự.

Riêng các trường hợp học sinh được miễn học phần thực hành sẽ được kiểm tra bù bằng lý thuyết để có đủ cơ số điểm theo quy định.

Ngoài ra, học sinh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được tạm hoãn học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh:

– Học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam;

– Học sinh bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn;

– Học sinh là phụ nữ đang mang thai và thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành;

Hiệu trưởng các trường xem xét tạm hoãn cho các đối tượng học sinh bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; học sinh là phụ nữ đang mang thai và thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành.

Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *