Làm cho nhiều công ty cùng lúc đóng bảo hiểm thế nào?

Việc một cá nhân làm cùng lúc ký nhiều hợp đồng lao động làm việc cho nhiều công ty khác nhau tại cùng một thời điểm không còn quá xa lạ với chúng ta.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành thì NLĐ làm việc theo HĐLĐ thuộc đối tượng phải tham gia các khoản bảo hiểm, bao gồm: BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ, BNN.

 Do đó, trường hợp một cá nhân làm cùng lúc ký nhiều HĐLĐ làm việc cho nhiều công ty khác nhau tại cùng một thời điểm thì sẽ đóng các khoản bảo hiểm trên như sau:

1. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Chỉ đóng BHXH bắt buộc đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên.

– Hằng tháng, NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

 Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH 2014

2. Đối với bảo hiểm y tế

– Đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

– tháng, đóng bằng 1,5% mức tiền lương tháng vào Quỹ bảo hiểm y tế.

 Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT 2008

3. Đối với bảo hiểm thất nghiệp

– Người lao động và công ty của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Hằng tháng, đóng bằng 1% mức tiền lương tháng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013

4. Đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động không phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mà khoản này sẽ do người sử dụng lao động đóng.

Theo đó, hàng tháng công ty đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều công ty thì từng công ty phải đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *