Là Đảng viên mới được làm Kiểm sát viên?

Câu hỏi: Em là sinh viên luật đang học năm nhất, em có nguyện vọng học luật xong sẽ đi học và thi công chức kiểm sát viên. Nhưng vừa qua, em nghe nói muốn làm kiểm sát viên thì phải là đảng viên mới được. Không biết thông tin này không đúng không ạ?

Trả lời:

Ngày 10/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã Quyết định 26/QĐ-VKSTC quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, quy định người được bổ nhiệm vào các ngạch kiểm sát viên phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Ngoài ra, đối với các ngạch kiểm sát viên trung cấp và cao cấp yêu cầu người được bổ nhiệm phải là Đảng viên (đối với ngạch sơ cấp thì không yêu cầu điều kiện này).

Như vậy: người được bổ nhiệm ngạch Kiểm sát viên sơ cấp không bắt buộc phải là Đảng viên.

Do đó, đối với trường hợp của bạn đang học năm nhất, có nguyện vọng học luật xong sẽ đi học và thi công chức kiểm sát viên thì hãy cố gắng học tập để có thể được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp khi đủ điều kiện.

Nhưng để được bổ nhiệm ở các ngạch Kiểm sát viên cao hơn (cụ thể là ngạch trung cấp, cao cấp, ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao) thì bạn cần phấn đấu để được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *