Kiểm sát viên là ai? Con đường trở thành Kiểm sát viên tại Việt Nam?

I. Kiểm sát viên là ai?

Kiểm sát viên là một chức danh tư pháp được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân gồm có: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp; Kiểm sát viên trung cấp; Kiểm sát viên sơ cấp.

Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể được bố trí bốn ngạch Kiểm sát viên; ở Viện kiểm sát quân sự trung ương có Viện trưởng là Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có thể được bố trí các ngạch Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp; các Viện kiểm sát khác có thể được bố trí các ngạch Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

II. Con đường trở thành Kiểm sát viên tại Việt Nam?

1. Tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên

  • Hiện nay có nhiều trường đào tạo về luật như: Đại học Luật Hà Nội; Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại Học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Sài Gòn; Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; Học Viện Tòa Án; Trường Đại học Luật – Đại học Huế; Đại học Vinh;…
  • Bạn sẽ phải hoàn thành chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo luật mà bạn theo học để được cấp bằng tốt nghiệp Cử nhân luật.
  • Thời gian đào tạo chính quy là 04 năm.

2. Tham gia dự thi và đậu kỳ thi tuyển công chức ngành Kiểm sát

  • Đăng ký dự thi khi địa phương có thông báo tuyển dụng Công chức ngành Kiểm sát.
  • Thi đậu kỳ thi tuyển công chức vào ngành Kiểm sát để được bổ nhiệm Chuyên viên, Kiểm tra viên.

3. Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát

  • Sau khi tốt nghiệp Cử nhân luật, cá nhân có thể đăng ký học khóa đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát viên.
  • Hoặc sau khi đã thi đậu công chức ngành Kiểm sát nhưng chưa được đào tạo nghiệm vụ Kiểm sát viên thì cần phải hoàn thành khoá tào đạo nghiệp vụ Kiểm sát viên để đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển Kiểm sát viên.
  • Thời gian đâò tạo khoảng 9 tháng đến 12 tháng (mình không nhớ rõ lắm).

4. Thi đậu kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 77 của Luật tổ chức VKSND năm 2014 thì để được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp, cá nhân phải “trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp”.

Do đó, cá nhân sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và đáp ứng điều kiện về thời gian công tác pháp luật, có thể đăng ký dự thi kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp.

5. Được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp

Sau khi thi đậu kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên sơ cấp, cá nhân sẽ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định. Sau khi được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, cá nhân cố gắng phấn đấu để được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao (nhưng để được bổ nhiệm thì vẫn phải thi nhé).

Trên đây là câu trả lời của mình cho câu hỏi “Kiểm sát viên là ai? Con đường trở thành Kiểm sát viên tại Việt Nam?”. Mọi ý kiến thắc mắc, góp ý vui lòng bình luận bên dưới để được trao đổi, hoàn thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *