Khai khống vốn điều lệ bị xử phạt bao nhiêu?

1. Vốn điều lệ là gì?

Theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Theo đó, tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Vốn điều lệ có vai trò quan trọng trong công ty, đặc biệt thông qua tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần của thành viên, cổ đông trong công ty mà chúng ta có thể xác định cụ thể quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông đó. Do vậy, Luật doanh nghiệp đã ban hành những quy định cụ thể trình tự thủ tục đăng ký lần đầu hay đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cùng các chế tài đi kèm nếu vi phạm quy định về việc đăng ký vốn điều lệ.

2. Mức xử phạt nào cho hành vi kê sai vốn điều lệ:

Đối với việc vốn điều lệ kê khai không đúng với giá trị tài sản thực của công ty, hành vi này có thể bị xử phạt với hành vi vi phạm về thành lập doanh nghiệp hoặc vi phạm về kê khai vốn điều lệ theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Đối với vi phạm về thành lập doanh nghiệp (Điểm b khoản 3 điều 46)

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị (tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam)

Đối với vi phạm về kê khai vốn điều lệ (Điều 47)

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị dưới 10 tỷ đồng.

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.

– Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

– Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng.

– Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *