Hướng dẫn yêu cầu công an cấp giấy xác nhận CMND cũ

Việc cấp giấy xác nhận số CMND là một với CCCD 12 số là thủ tục giúp giảm phiền hà cho người dân.

Cụ thể, trước đây khi làm các thủ tục như đăng ký tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội…, người dân sử dụng CMND 9 số thì nay khi được cấp CCCD, các cơ quan quản lý giấy tờ trên không có cơ sở để xác nhận 02 thẻ cùng một chủ sở hữu.

Vì thế, việc cấp giấy xác nhận số CMND tạo thuận lợi cho người dân lẫn các cơ quan, tổ chức khi làm việc với nhau.

Hiện nay, khi công dân chuyển từ CMND sang CCCD sẽ được cấp giấy xác nhận số CMND cũ trong hai trường hợp sau:

– Công dân được cấp giấy xác nhận số CMND trong tất cả trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

– Công dân chuyển từ CMND 12 số sang thẻ CCCD mà giấy CMND 12 số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ).

Vậy, Công an không cấp giấy xác nhận CMND cũ, phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình?

Theo Điều 15 Thông tư 07/2016 của Bộ Công an (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2019) công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp giấy xác nhận số CMND thì công dân nộp những giấy tờ sau tại cơ quan quản lý CCCD, nơi đã cấp CCCD:

– Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận số CMND;

– Khi nộp văn bản đề nghị, công dân nộp kèm xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao Chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thông tin của công dân. Trường hợp thông tin hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho công dân.

Thời gian cấp giấy xác nhận số CMND cũ là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *