Hướng dẫn xin xác nhận lý lịch tư pháp 2021 để đi làm, XKLĐ

Người dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình (Phiếu lý lịch tư pháp số 1) để đi làm, đi xuất khẩu lao động hoặc phục vụ các nhu cầu khác của mình.

I. Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Bao gồm:

1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Tình trạng án tích.

3. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

II. Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho công dân: 

– Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

– Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

III. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

1. Các loại giấy tờ cần chuẩn bị

Công dân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây: 

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của công dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của công dân.

2. Nội hồ sơ

Công dân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

Công dân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

3. Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 cho công dân. 

Trường hợp công dân được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *