Hướng dẫn xây nhà trên đất nông nghiệp năm 2021 đúng luật

Mỗi loại đất đều có mục đích sử dụng nhất định. Người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích được giao, cho thuê, công nhận. Trường hợp muốn chuyển mục đích sủ dụng đất phải thực hiện đăng ký biến động hoặc xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, người sử dụng đất nông nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích sử dụng (ví dụ đất nông nghiệp là đất trồng lúa thì chỉ được sử dụng để trồng lúa; đất trồng cây lâu năm thì chỉ được sử dụng để trồng cây lâu năm,…).

Trường hợp, người sử dụng đất muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì trước tiên phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (đất ở thuộc nhóm đất phi nông nghiệp theo Điều 10 Luật đất đai năm 2013).

Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

…d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Như vậy: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan tài nguyên và môi trường).

Do đó, người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương nơi có đất để được giải quyết. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thì người sử dụng đất có thể tiến hành xây dựng nhà ở trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, mà người sử dụng đất đã xây dựng nhà trên đất là vi phạm pháp luật, nên sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *