Hướng dẫn viết lý lịch tự khai trong hồ sơ tuyển sinh Công an năm 2021

Viết Lý lịch tự khai sơ tuyển công an là 1 trong các thủ tục quan trọng nhất của hồ sơ tuyển sinh, cách viết lý lịch tự khai như thế nào cho đúng, xem bản hướng dẫn khai lý lịch tự khai dưới đây:

Lưu ý : 

Các bạn nên photo ra nhiều bản để ghi nháp đã, sau khi ghi xong thì mang lên hỏi cán bộ tuyển sinh, nếu ok rồi thì lúc đó mới viết vào bản gốc một cách cẩn thận.

***Nội dung khai lý lịch:

PHẦN I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

01. Họ và tên khai sinh: Viết đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy khai sinh, bằng chữ in hoa, ví dụ: NGUYỄN VĂN HÙNG. Tên gọi khác không có thì để trống.

02. Ngày, tháng, năm sinh: Viết đúng ngày, tháng, năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh.

03. Nam, nữ: Là nam thì ghi chữ “nam”, là nữ thì ghi chữ “nữ”

04. Nơi sinh: Viết rõ xã, huyện, tỉnh, thành phố; phường, thị xã, quận, thành phố nơi cấp giấy khai sinh theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

05. Quê quán: Là nơi sinh của ông nội, cha đẻ; trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố, mẹ). Viết địa chỉ như mục 04 nêu trên.

06. Dân tộc: Viết tên dân tộc gốc của bản thân. Quốc tịch: Việt Nam. Tôn giáo: theo tôn giáo nào thì viết rõ, nếu không theo đạo nào thì viết chữ “không”

07. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu.

08. Nơi ở hiện nay: Là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu.

09. Nghề nghiệp: Học sinh.

10. Trình độ phổ thông: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: để trống

12. Lý luận chính trị: để trống

13. Ngoại ngữ: Có bằng A Anh Văn thì ghi “Tiếng Anh – Trình độ A” – Tin học: Có bằng A tin học thì ghi “Bằng A – Tin học ứng dụng”. Không có thì để trống.

14. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn. (Chưa vào Đoàn thì liên hệ Chi đoàn Trường đang học kết nạp ngay).

15. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam : Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (Đảng bộ nơi kết nạp).

Các phần còn lại để trống.

Phần II: LỊCH SỬ BẢN THÂN

01. Quá trình học tập: Ô đầu tiên ghi thời gian, ô thứ 2 ghi nơi sinh sống, học tập, làm việc.

Ví dụ bạn sinh năm 1996:

Từ 1996 đến 2002 : Còn nhỏ ở với gia đình tại Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Từ 2002 đến 2007 : Học sinh trường Tiểu học Đinh Văn 5 – Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Từ 2007 đến 2011: Học sinh trường THCS Lý Tự Trọng – Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Từ 2011 đến 2014 : Học sinh tại trường PTTH Lâm Hà – Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Từ 2014 đến nay: Làm nông tại Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng. 

(Dành cho các bạn thí sinh tự do đang học tại trường khác, hoặc đi ôn thi ở ngoại tỉnh)

Các phần còn lại để trống.

Phần III: QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Phần này lưu ý ghi tiết kiệm giấy vì lỡ dài quá không đủ chỗ, đối với địa danh hành chính thay vì ghi Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng có thể ghi Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng. Hạn chế các từ ngữ không cần thiết.

1.1 Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng):

1.1.1 Cha: NGUYỄN VĂN A (viết in hoa) SN: 1975 

+Nếu là Đảng Viên thì ghi: Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

+Nghề nghiệp : Làm Nông tại xã, huyện, tỉnh (nếu làm công nhân viên chức thì ghi rõ cơ quan nơi làm việc) 

+Dân tộc Kinh – Tôn giáo Không 

+Quê quán: ghi rõ xã, huyện, tỉnh ( không chấp nhận chỉ ghi huyện, tỉnh hoặc chỉ ghi mỗi tỉnh) 

+Nơi đăng ký HKTT: Ghi theo hộ khẩu.

+Nơi ở hiện nay: Nếu nơi ở và nơi đăng ký HKTT giống nhau thì không cần ghi để tiết kiệm giấy.

+Thái độ chính trị: (Phần này căn cứ vào năm sinh và thời gian sinh sống, làm việc cụ thể của từng người để chia làm các mốc thời gian, cứ mỗi lần thay đổi nơi sinh sống hoặc làm việc thì ghi thành 1 mốc thời gian)

Ví dụ 1 nếu sinh trước năm 1945:

Trước 1945 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1945 đến 1975 tham gia kháng chiến chống Mỹ đến năm 1990 đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng và làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X đến nay.

Ví dụ 2 nếu sinh trước năm 1975:

Trước 1975 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1975 đến 1990 làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X Từ 1990 đến nay đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng và làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X.

Ví dụ 3 nếu sinh năm 1978 tức là sau năm 1975: 

Từ 1978 đến 1988 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1988 đến 1992 học đại học X – địa chỉ? từ 1992 đến 2000 công tác tại công ty Y – địa chỉ? Từ 2000 đến nay công tác tại công ty Z – địa chỉ?

+ Quá trình sinh sống và làm việc luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước.

1.1.2 Mẹ : GHI NHƯ PHẦN KHAI LÝ LỊCH CỦA CHA

1.2 Anh chị em ruột: Viết rõ họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp của từng người.

Ví dụ:

Chị: Nguyễn Thị A – SN 1980 – HKTT: xã, huyện, tỉnh. Hiện đang làm công nhân tại Xí nghiệp X – địa chỉ ?

Em: Nguyễn Văn B SN 1999 hiện đang là học sinh trường Y – địa chỉ?

2. Đối với bên nội, ngoại : Đối với những người đã chết thì ghi năm chết, không cần ghi Nghề nghiệp, Hộ khẩu thường trú.

Ví dụ:

Ông nội: NGUYỄN VĂN A (viết in hoa) SN: 1930 mất năm 2000

+ Nếu là Đảng Viên thì ghi: Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

+ Dân tộc Kinh – Tôn giáo Không 

+ Quê quán: ghi rõ xã, huyện, tỉnh ( không chấp nhận chỉ ghi huyện, tỉnh hoặc chỉ ghi mỗi tỉnh)

+ Thái độ chính trị:

Trước năm 1945 còn nhỏ được gia đình nuôi ăn học tại xã X, huyện Y, tỉnh X. Từ 1945 đến 1975 tham gia kháng chiến chống Mỹ từ 1975 đến 1990 làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X Từ 1990 đi xây dựng kinh tế mới ở Lâm Đồng và làm nông tại xã X, huyện Y, tỉnh X đến năm 2000 thì chết do già yếu.

+ Quá trình sinh sống và làm việc luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật của nhà nước.

+ Ông, bà nội – Ông, bà Ngoại: Viết rõ như phần cha mẹ đẻ.

+ Cô, Chú, Bác, Cậu, Dì: Viết như phần Anh chị em ruột.

Phần IV: QUAN HỆ XÃ HỘI (để trống)

Phần V: TỰ NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂN

Quá trình sinh sống và học tập chấp hành tốt quy định của địa phương, nội quy của nhà trường, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn TNCS, địa phương, nhà trường tổ chức và phát động. Kính trọng lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, hiếu thảo với cha mẹ….

PHẦN VI: CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH CỦA BẢN THÂN

Tôi xin cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và đúng sự thật, nếu sai sót hay khai báo gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình.

Nguồn nội dung: Hội những người thi vào Học viện An ninh nhân dân C500

2 thoughts on “Hướng dẫn viết lý lịch tự khai trong hồ sơ tuyển sinh Công an năm 2021

 • 21/04/2021 at 7:53 chiều
  Permalink

  Quê quán
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
  Là mìk ghi như thế nào đây ạ
  Vì là chỗ mik mới đổi tên xã mới ko biết là nên ghi tên xã cũ hay xã mới đây
  Bạn viết mẫu cho mình xem mik tham khảo vs ạ

  Reply
  • 28/04/2021 at 8:26 sáng
   Permalink

   Trường hợp này bạn phải đến cơ quan công an cấp huyện để hỏi và điền cho chính xác bạn nhé, chứ hiện không có hướng dẫn cụ thể.

   Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *