Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại tờ rời BHXH năm 2021

Các trang tờ rời sổ bảo hiểm xã hội là phần quan trọng ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia gồm: tờ rời hàng năm và tờ rời chốt sổ.

Trường hợp người lao động làm mất hoặc bị hỏng tờ rời bảo hiểm xã hội thì thực hiện thủ tục xin cấp lại tờ rời.

Thủ tục xin cấp lại tờ rời BHXH thực hiện như sau:

(1) Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.

Thành phần hồ sơ như sau:

Tùy từng trường hợp mà hồ sơ đề nghị cấp lại sổ sẽ có sự khác nhau.

**Trường hợp xin cấp lại do mất, hỏng, hồ sơ bao gồm Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (theo mẫu).

**Trường hợp xin cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ:

– Đối với người tham gia, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (theo mẫu);

+ Hồ sơ kèm theo: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc; giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh cấp theo quy định; chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu…

– Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (theo mẫu). Đối với trường hợp mất, hỏng tờ rời bảo hiểm xã hội thì hồ sơ bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (theo mẫu quy định).

(2) Thời gian giải quyết không quá:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trong trường hợp cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; mất, hỏng sổ; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc gộp sổ bảo hiểm xã hội.

– Có thể kéo dài thời hạn giải quyết thủ tục lên 45 ngày trong trường hợp cần xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *