Hướng dẫn thủ tục mở phòng khám đa khoa năm 2021 từ A đến Z

Thủ tục mở phòng khám đa khoa năm 2021 cơ bản sẽ được thực hiện thông qua 04 bước sau đây:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có ngành nghề hoạt động kinh doanh phòng khám đa khoa.

Bước 2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa, cụ thể như sau:

(1) Điều kiện về cơ sở vật chất.

(2) Điều kiện về trang thiết bị y tế.

(3) Điều kiện về nhân lực.

(4) Điều kiện về quy mô.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

Hồ sơ xin cấp phép bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa.

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa; người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám đa khoa.

– Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám đa khoa (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề).

– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám đa khoa.

– Tài liệu chứng minh phòng khám đa khoa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức.

– Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Bước 4: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép 

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị cấp gửi tới Sở Y tế nơi đặt phòng khám đa khoa để xem xét cấp giấy phép theo quy định thông qua các hình thức sau đây:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Y tế.

– Nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Y tế.

Bước 5: Sở Y tế xem xét và cấp giấy phép

– Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, Sở Y tế (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) thực hiện như sau:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định;

+ Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét để cấp giấy phép hoạt động trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp không cấp sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động chưa hợp lệ thì:

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải sẽ có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;

+ Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

+ Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp giấy phép hoạt động trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; nếu không cấp sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

+ Sau 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *