Hướng dẫn thủ tục mở Nhà thuốc tây năm 2021 từ A đến Z

Để mở nhà thuốc tây, chủ thể kinh doanh (có thể là hộ kinh doanh, doanh nghiệp) phải có Giấy chứng nhận (GCN) đủ Điều kiện kinh doanh dược được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, chủ thể kinh doanh nhà thuốc tây được cấp GCN đủ Điều kiện kinh doanh dược khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Điều kiện thứ nhất, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của nhà thuốc tây

– Phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật hân sự đáp ứng Thực hành tốt nhà thuốc tây;

– Phải có nhân sự đáp ứng Thực hành tốt nhà thuốc tây.

(2) Điều kiện thứ hai, về người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc tây

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc tây phải có chứng chỉ hành nghề dược được cấp với các điều kiện sau đây:

– Tốt nghiệp đại học ngành dược – Tương đương Bằng dược sĩ.

– Đã có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp (nhà thuốc,…).

Xem thêm: Điều kiện, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dược năm 2020.

Chủ thể kinh doanh sau khi đáp ứng đủ các điều kiện cấp GCN đủ Điều kiện kinh doanh dược kể trên, có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN đủ Điều kiện kinh doanh dược đến Giám đốc Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để được giải quyết cấp GCN theo thẩm quyền.

Xem chi tiết từ A đến Z hướng dẫn thủ tục xin cấp GCN đủ Điều kiện kinh doanh dược và thủ tục mở nhà thuốc tây năm 2020 TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *