Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần 2021 từ A đến Z

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp theo luật định.

Thủ tục đăng ký công ty cổ phần năm 2021 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thành lập công ty cổ phần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Giấy tờ pháp lý của cá nhân ở đây có thể kể đến như Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu / … Còn giấy tờ pháp lý của tổ chức ở đây có thể là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Quyết định thành lập tổ chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền / …

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập công ty cổ phần hoặc người được ủy quyền hợp pháp nộp 01 bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, hoặc nộp qua mạng thông tin điện tử).

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công ty cổ phần và cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp;

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả:

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần đối với trường hợp được cấp; hoặc

– Thông báo không cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần đối với trường hợp hồ sơ đăng ký bị từ chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *