Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh 2021 từ A đến Z

Giấy phép kinh doanh là một trong những giấy tờ quan trọng khi hộ gia đình, doanh nghiệp,… hoạt động kinh doanh một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư.

Để được hoạt động kinh doanh một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu hộ gia đình, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh tương ứng với ngành nghề đó. Ví dụ:

– Nếu muốn kinh doanh nhà hàng, ăn uống thì cần phải có Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm;

– Nếu muốn kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc thì cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 

– Nếu muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thì phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.v.v

Để được cấp giấy phép kinh doanh một ngành nghề nào đó, hộ gia đình, doanh nghiệp,… phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh tương ứng với ngành nghề đó. Ví dụ:

– Điều kiện kinh doanh dược được quy định tại Điều 33 Luật Dược năm 2016.

– Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định tại Điều 31 Luật Du lịch năm 2017.v.v

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh 2021 cơ bản sẽ tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1: Thành lập hộ kinh doanh/doanh nghiệp.

Bước 2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh, ví dụ:

– Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thì nộp hồ sơ đề nghị tại Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tùy trường hợp theo Điều 37 Luật Dược năm 2016.

– Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thì nộp hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Bước 4: Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị nếu có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 5: Nhận giấy phép kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *