Hướng dẫn quy đổi thang điểm 10 sang thang điểm 4 GPA năm 2021

Thang điểm 4 là thang điểm được dùng để tính điểm GPA cho sinh viên các hệ Đại hoc/Cao đẳng điểm từng học kỳ, điểm kết thúc năm học. Thang điểm 4 áp dụng cho những trường có phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Cách xếp loại học lực theo học kỳ và năm học theo thang điểm 4 GPA:

– Đạt hạng xuất sắc nếu GPA từ 3.60 – 4.00

– Đạt hạng giỏi nếu GPA đạt từ 3.2 – 3.59

– Đạt hạng trung bình nếu GPA từ 2.00 – 2.49

– Đạt hạng yếu nế GPA nhỏ hơn 2.

Cách xếp loại bằng tốt nghiệp đối vớ sinh viên theo thang điểm 4 GPA:

– Bằng Xuất sắc: Nếu điểm GPA từ 3.60 – 4.00

– Bằng Giỏi: Nếu điểm GPA từ 3.20 – 3.59

– Bằng Khá: Nếu điểm GPA từ 2.50 – 3.19

– Bằng Trung bình: Nếu điểm GPA từ 2.00 – 2.49

Hiện tại thì Việt Nam đang sử dụng phổ biến hai loại thang điểm 10 trong phương pháp niên chế và thang điểm 4 cho phương pháp học chế tín chỉ ở các trường Đại học, Cao đẳng. Đôi lúc việc này cũng gây ra một số khó khăn cho các bạn sinh viên, nhất là những trường hợp các nhà tuyển dụng hoặc tổ chức học bổng lựa chọn bạn, và cả trong việc so sánh đối chiếu cho thành tích học tập của bạn.

Vì vậy, cách chuyển đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn sinh viên.

Theo đó, cách chuyển đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 như sau:

Điểm hệ 4 = (Điểm hệ 10/10) x 4

Ví dụ:

– Nếu điểm hệ 10 của bạn là 10 thì điểm hệ 4 của bạn là: (10/10)*4 = 4

– Nếu điểm hệ 10 của bạn là 7,5 thì điểm hệ 4 của bạn là: (7,5/10)*4 = 3

– Nếu điểm hệ 10 của bạn là 5 thì điểm hệ 4 của bạn là: (5/10)*4 = 2

Nguồn: TỔNG HỢP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *