Hướng dẫn đăng ký bản quyền đối với chương trình máy tính

Chương trình máy tính hay còn gọi là phần mềm máy tính, được hiểu là một hoặc một nhóm chương trình được biểu hiện dưới dạng chuỗi lệnh viết theo ngôn ngữ lập trình nhất định và các tệp dữ liệu có liên quan chỉ dẫn cho máy tính thực hiện một nhiệm vụ nào đó, có thể được cài đặt như một phần mềm của máy tính hoặc có thể thể hiện dưới hình thức đĩa mềm, đĩa CD-ROM.

Ví dụ: Chương trình máy tính HRMS (Human Resource Management System) của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Ánh Hồng

Theo đó, luật sở hữu trí tuệ quy định rất cụ thể về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

1/ Hồ sơ cần thiết:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

– Bản sao chứng thực Chứng mình nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của tác giả;

– Đĩa CD/DVD chứa bộ mã nguồn (source code) chương trình;

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng gồm Phần hướng dẫn và các trang in mã nguồn;

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm) (nếu cần);

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu trường hợp tác phẩm được tạo ra bởi nhiều tác giả);

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu trường hợp tác phẩm được tạo ra bởi nhiều chủ sở hữu);

– Giấy ủy quyền cho Tổ chức đại diện quyền tác giả (trường hợp nộp đơn thông qua Tổ chức đại diện quyền tác giả).

2/ Trình tự xử lý đơn:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Đà Nẵng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

3/ Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính: Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì tác phẩm chương trình máy tính được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo tính từ năm tác giả mất; trong trường hợp đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi tính từ năm đồng tác giả cuối cùng mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *