Hướng dẫn chi tiết đăng ký bản quyền đối với tác phẩm viết

Tác phẩm viết bao gồm các tác phẩm văn học, bài thơ, bài văn, bài hát… do con người sang tạo ra và được ghi nhận dưới dạng chữ viết, được định hình cụ thể trên giấy hoặc vật chất cụ thể. Theo đó, pháp luật Việt Nam có quy định về bảo hộ quyền sở hữu đối với các tác phẩm của chủ sở hữu hoặc tác giả.

1/ Hồ sơ cần thiết đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm viết:

Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thì hồ sơ cần thiết đăng ký bản quyền đối với tác phẩm viết là:

– Tác phẩm viết cần đăng ký;

– Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của tác giả;

– Quyết định giao nhiệm vụ (trường hợp tác giả là người lao động của công ty, chủ sở hữu quyền là công ty);

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền);

– Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký doanh nghiệp (trường hợp đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

– Giấy ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm viết (nếu nộp thông qua tổ chức đại diện quyền tác giả);

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu cần);

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu quyền (nếu cần);

– Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm viết.

2/ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm viết:

Theo Điều 51 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) và Điều 39 Nghị định 100/2006/ NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật dân sự và Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 về quyền tác giả và quyền liên quan thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký là: Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan (Cục Bản quyền tác giả).

3/ Quá trình xử lý đơn đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm viết:

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Bản quyền tác giả sẽ cử chuyên viên thẩm định tính hợp lệ của đơn.

– Nếu đơn đáp ứng được các điều kiện bảo hộ, Cục Bản quyền tác giả sẽ ra thông báo quyết định cấp Giấy chứng nhận và yêu cầu người nộp đơn nộp các khoản phí đăng ký theo quy định.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ, Cục sẽ thông báo từ chối và nêu rõ lý do bằng văn bản cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung hoặc có phản hồi về thông báo này.

4/ Nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm viết: Khi có xác nhận hồ sơ hợp lệ và quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, người nộp đơn tiến hành nộp các khoản lệ phí quy định và nhận Giấy chứng nhận tại Cục Bản quyền tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *