Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm năm 2021 cho học sinh chuẩn nhất

Bản kiểm điểm là hình thức mà các giáo viên sử dụng để học sinh có thể thẳng thắn nhìn nhận những ưu điểm, khuyết điểm của mình để từ đó có phương hướng hạn chế, khắc phục.

Bản kiểm điểm học sinh là văn bản do học sinh tự viết, không theo khuôn mẫu nào để tự xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc kiểm điểm bản thân trong một năm học, một kỳ học đã làm được gì, vi phạm những gì để có phương hướng phát triển cho kỳ học sau.

Có thể thấy, bản kiểm điểm học sinh có 02 loại: một là bản kiểm điểm nhìn nhận lại hành vi vi phạm nội quy nhà trường của học sinh, hai là bản tự kiểm điểm vào cuối kỳ học, cuối năm học.

Sau đây là mẫu bản kiểm điểm đối với trường hợp học sinh có hành vi vi phạm nội quy nhà trường, học sinh chỉ cần điền các ý cơ bản vào chỗ trống là sẽ có được một bản kiểm điểm hoàn chỉnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp (hoặc bộ môn):…

Tên em là:

Là học sinh lớp: … trường …

Em xin kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc …. (trình bày sự việc)

Em tự nhận thấy lỗi của mình là:… (lỗi gì viết ra đây) đã gây ảnh hưởng tới: (ảnh hưởng tới ai thì ghi ra, ví dụ tới bạn.., tới lớp…, thi đua của lớp…, làm thầy cô phiền lòng)

Em đã tự nhận ra lỗi của mình và cảm thấy hối hận vì đã để xảy ra sự việc trên. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô). Kính mong thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…. tháng ………năm….

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ý kiến của phụ huynh (nếu giáo viên có yêu cầ; phụ huynh cho ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *