Hướng dẫn các bước đi công chứng di chúc nhanh và hợp pháp

Dưới đây là hướng dẫn thủ tục lập di chúc tại các Phòng công chứng/Văn phòng công chứng chi tiết nhất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người lập di chúc cần chuẩn bị:

– Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);

– Dự thảo di chúc (nếu có) trong đó nêu rõ những nội dung gồm: Ngày, tháng, năm lập di chúc; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc; di sản để lại, nơi có di sản; họ, tên người, cơ quan được hưởng di sản…

– Bản sao các giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu…

– Bản sao các giấy tờ về di sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký xe ô tô…

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người lập di chúc liên hệ với Phòng/Văn phòng công chứng nơi mình cư trú để thực hiện thủ tục. Khi đó, người lập di chúc phải mang theo bản chính các giấy tờ nêu trên để công chứng viên đối chiếu, xem xét.

Lưu ý: Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không được ủy quyền cho người khác.

Bước 3: Thực hiện công chứng di chúc

Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người lập di chúc, công chức viên sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Nghe người lập di chúc tuyên bố nội dung muốn để lại tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

– Giải thích về quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc để người lập di chúc được biết.

– Hướng dẫn người lập di chúc xác nhận nội dung trong dự thảo di chúc đã đúng với ý chí, mong muốn của mình.

– Hướng dẫn người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào văn bản.

Bước 4: Nhận bản di chúc đã được công chứng

Sau khi người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào dự thảo di chúc thì công chứng viên kiểm tra lại dự thảo, hồ sơ, giấy tờ (bản chính) của người lập di chúc.

Khi thấy đủ điều kiện thì công chứng viên ký chứng nhận vào dự thảo, đóng dấu và trả lại cho người lập di chúc bản di chúc đã được ký, đóng dấu cùng toàn bộ hồ sơ, giấy tờ gốc của người lập di chúc.

Mức phí và thù lao công chứng di chúc:

– Phí công chứng di chúc: 50.000 đồng/di chúc theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Phí nhận lưu giữ di chúc: 100.000 đồng/trường hợp.

– Thù lao công chứng: Theo thỏa thuận giữa người lập di chúc với Phòng công chứng/Văn phòng công chứng nhưng không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *