HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Khi kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển thì việc nhượng quyền thương mại đang được các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng như các nhà đầu tư mới đặc biệt quan tâm. Nhượng quyền thương mại hay còn gọi là nhượng quyền mô hình kinh doanh là hình thức kinh doanh mở ra cơ hội kinh doanh cho cả chủ thể quyền SHTT lẫn các nhà đầu tư mới.

1/ Nhượng quyền thương mại:

Theo Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế (IFA) thì nhượng quyền thương mại là một phương thức phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ giữa một bên là bên nhượng quyền, bên đã có thương hiệu, tên thương mại cà hệ thống kinh doanh, và bên kia là bên nhận nhượng quyền, bên mà trả tiền bản quyền và một khoản phí ban đầu đổi lấy quyền kinh doanh dưới tên và hệ thống của bên nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại là việc doanh nghiệp nhượng quyền, người sở hữu sản phẩm hoặc hệ thống kinh doanh đã qua chứng thực thành công, cho phép các doanh nghiệp khác kinh doanh dưới tên thương hiệu của mình qua hình thức thu phí. Đây là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.

Căn cứ vào Điều 284 Luật thương mại 2005 sửa đổi năm 2017 thì nhượng quyền thương mại là một hoạt đồng thương mại theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

2/ Hình thức và nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Phải lập thành văn bản

– Nội dung của hợp đồng:

+ Nội dung của quyền thương mại;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền và bên nhận nhượng quyền;

+ Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;

+ Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

+ Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

3/ Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại:

Theo quy định của pháp luật, trước khi tiến hành nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với Bộ Công thương (nếu là nhượng quyền từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại) hoặc Sở Công thương (nếu là nhượng quyền trong nước). Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gồm:

– Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM của Bộ Công thương;

– Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam.

– Bản sao chứng thực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

– Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong vòng 5 ngày làm việc và vào sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo bằng văn bản cho bên nhượng quyền về việc đăng ký đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *