Hợp đồng công chứng mua bán đất là gì?

Hợp đồng công chứng mua bán đất, thuật ngữ pháp lý được gọi là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự có lập thành văn bản. Theo đó bên chuyển nhượng có nghĩa vụ giao đất và các giấy tờ chứng thực có liên quan đến quyền sở hữu đất cho bên nhận chuyển nhượng. Còn bên nhận chuyển nhượng có quyền nhận và nghĩa vụ trả tiền cho bên chuyển nhượng. Phương thức sẽ do các bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.

Hợp đồng mua bán đất phải lập thành một văn bản, có chữ ký của hai bên và được được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc chứng thực. Việc công chu8wngs, chứng thực nhằm mục đích chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của văn bản…

Tóm lại, hợp đồng công chứng mua bán nhà đất là một văn bản xác nhận; đảm bảo tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng và cũng là một điều kiện mua bán nhà đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *