Hợp đồng công chứng mua bán đất có giá trị bao lâu?

Hiện nay các giao dịch mua bán bất động sản đang diễn ra một cách phổ biến và rộng rãi trên cả nước. Theo đó, pháp luật cũng quy định rất cụ thể về việc Công chứng Hợp đông mua bán (chuyển nhượng) đối với quyền sử dụng đất là bắt buộc. Tuy nhiên, sau khi công chứng Hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất sẽ có giá trị bao lâu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những quy định liên quan đến Hợp đồng mua bán đất.

1/ Giá trị pháp lý của Hợp đồng công chứng mua bán nhà đất

Điều 5, Luật công chứng năm 2014 đã quy định về giá trị pháp lý của văn bản công chứng như sau:

“Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch”.

Như vậy, Hợp đồng mua bán đất sau khi được công chứng chứng thực có giá trị pháp lý rất cao, và có hiệu lực thi hành đối với các bên tham gia giao dịch. Hợp đồng công chứng mua bnas nhà đất có giá trị là chứng cứ, không cần phải chứng minh các tình tiết và sự kiện trong hợp đồng mua bán, Hợp đồng mua bán đất chỉ bị xem là vô hiệu khi có quyết định, phán quyết của tòa án.

2/ Thời hạn của hợp đồng công chứng mua bán đất

Hợp đồng mua bán nhà đất được công chứng sẽ có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu, trừ trường hợp hợp đồng công chứng bị vô hiệu.

Hợp đồng chỉ hết hiệu lực khi hai bên thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng đã công chứng hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Hiện nay, theo quy định mới nhất, trong vòng 10 ngày sau khi ký kết hợp đồng công chứng mua bán đất, các bên tham gia giao dịch phải tiến hành thủ tục đăng bộ sang tên đối với thừa đất chuyển nhượng. Trường hợp các bên không tuân thủ quy định về thời gian nêu trên có thể sẽ bị phạt nếu không có lý do chính đáng.

3/ Hợp đồng mua bán đất không công chứng có hiệu lực không?

Việc sang tên Sổ đỏ quyền sử dụng Đất từ việc mua, bán đòi hỏi phải cung cấp hợp đồng mua bán có công chứng, chứng thực thì mới thực hiện được.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp bên bán đã chuyển đi nơi khác và không thể liên lạc được để công chứng thì có thể hợp pháp hóa hợp đồng mua bán nhà Đất theo cách sau.Theo Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”.

Dựa theo quy định trên, nếu một trong các bên đã thực hiện ít nhất là ⅔ nghĩa vụ trong hợp đồng, và có giấy tờ chứng minh được việc thực hiện ⅔ nghĩa vụ hợp đồng như biên nhận, biên lai, thông tin chuyển khoản… thì hợp đồng mua bán nhà Đất này vẫn có hiệu lực. Khi đó, một trong các bên hoặc tất cả các bên được yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng và các bên sẽ không cần thực hiện việc công chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *