Hồ sơ nhập học vào trường Công an nhân dân năm 2021

Theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA thì hồ sơ nhập học vào trường Công an nhân dân cụ thể như sau:

1. Đối với học viên tuyển mới, hồ sơ nhập học bao gồm:

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân và Công an xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);

đ) Giấy khai sinh;

e) Hộ khẩu thường trú;

g) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy xác nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (học sinh nhập học các trường Văn hóa Công an nhân dân phải có học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở);

h) Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương;

i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

k) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

l) Phiếu báo điểm thi (trừ vào trường Văn hóa);

m) Giấy báo nhập học của trường;

n) Bản cam kết của thí sinh dự tuyển về tiêu chuẩn chính trị.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, học tập trung, hồ sơ nhập học bao gồm:

a) Quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương;

b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

d) Giấy chuyển lương, quân trang, bảo hiểm xã hội (hoặc giấy xác nhận chưa được cấp bảo hiểm xã hội);

đ) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

e) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

3. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, học không tập trung, hồ sơ nhập học bao gồm:

a) Quyết định cử cán bộ đi học của Thủ trưởng, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương;

b) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

c) Giấy báo nhập học của trường;

d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

đ) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

e) Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (trúng tuyển liên thông); bằng tốt nghiệp đại học (trúng tuyển văn bằng hai).

Các giấy tờ quy định tại các điểm đ, e, g và i khoản 1, điểm g và h khoản 2, điểm d và e khoản 3 là bản sao có chứng thực và phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi đến trường nhập học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *