Hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý?

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu xác định sản phẩm có nguồn gốc từ vùng, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực đó quyết định.

Căn cứ vào quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi được xem là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là:

– Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho các sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí chất lượng đặc thù, mặc dù sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

– Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho các sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng và uy tín của chỉ dẫn địa lý;

– Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó;

– Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang hoặc rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc từ các khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa hoặc phiên âm, hoặc kèm theo những từ như “loại”, “kiểu”, “dạng”, “phỏng theo” hoặc các từ tương tự như vậy.

Trên đây là những hành vi cơ bản được xem là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý mà chúng tôi muốn cập nhật với bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *