Giáo viên ở địa bàn nào được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trước?

Ngày 26/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên:

– Số lượng: Khoảng 150 triệu liều. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, quyết định số lượng vắc xin cụ thể cần mua, nhập khẩu theo từng giai đoạn.

– Cơ chế mua vắc xin: Thực hiện mua sắm trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013.

Đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí

**Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí gồm:

– Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); Quân đội; Công an.

– Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…;

– Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

– Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; Người sinh sống tại các vùng có dịch; Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

– Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

Như vậy: Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trước và được tiêm miễn phí.

**Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng trên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

Như vậy: Địa bàn ưu tiên tiêm Vắc xin covid-19 đối với giáo viên được xác định như sau:

– Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 trước.

– Trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ưu tiên tiêm vắc xin covid-19 cho Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục ở các vùng có dịch trước.

Lộ trình tiêm vắc xin Covid-19 cho giáo viên

Theo Quyết định 1210/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 09/02/2021 thì giáo viên sẽ được tiêm Vắc xin Covid-19 vào Quý 2 và Quý 3 năm 2021, với các thông tin dự kiến như sau:

– Ở lần tiêm Quý 2/2021: Số đối tượng dự kiến là 550.000 giáo viên, với tỷ lệ tiêm chủng đạt 95%, số lượng đối tượng tiêm là 522.500 giáo viên.

– Ở lần tiêm Quý 3/2021: Số đối tượng dự kiến là 750.000 giáo viên, với tỷ lệ tiêm chủng đạt 95%, số lượng đối tượng tiêm là 712.500 giáo viên.

XEM THÊM CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:
=> Khi nào giáo viên phải thi chứng chỉ bồi dưỡng CDNN theo quy định mới?
=> Từ 20/3/2021, giáo viên có phải thi để chuyển sang hạng mới không?
=> Cách tính lương, phụ cấp đối với giáo viên các cấp từ ngày 20/3/2021
=> Từ 20/3/2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *