Giải đáp toàn bộ thắc mắc về cấp, đổi căn cước công dân gắn chíp 2021

Sau đây là tổng hợp các giải đáp liên quan đến việc cấp, cấp đổi thẻ căn cước công dân gắn chip năm 2021 được nhiều người đặc biệt quan tâm:

11. Những ai bắt buộc phải đi đổi sang CCCD gắn chip?

Các trường hợp công dân sẽ phải đổi CMND sang CCCD gắn chip:

– CMND hết hạn, bị mất, hư hỏng, không sử dụng được;

– Công dân thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh;

– Công dân thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

– Công dân có thay đổi đặc điểm nhận dạng.

– Công dân đã được cấp CCCD mã vạch (mẫu cũ) đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi, trừ trường hợp thẻ CCCD mẫu cũ được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi hoặc đủ 60 tuổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo (không phải đổi).

10. Nhận thẻ CCCD qua bưu điện được không?

Trường hợp muốn nhận thẻ CCCD qua bưu điện, người dân cần ghi rõ tại Tờ khai Căn cước công dân và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát.

9. Lệ phí cấp CCCD gắn chip là bao nhiêu?

(1) Lệ phí cấp CCCD gắn chip từ 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021:

– Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử: 15.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

– Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng, không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

– Cấp lại thẻ CCCD khi mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

(2) Lệ phí cấp CCCD gắn chip từ 01/7/2021: Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

(3) Những trường hợp sau không phải nộp lệ phí

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu; đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trển thẻ do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

8. Thủ tục đổi CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip: Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

7. Thủ tục đổi CMND sang CCCD gắn chíp: Click vào đây để xem thông tin chi tiết.

6. Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chíp là bao lâu?

Tương tự như mẫu thẻ cũ thì tại mặt trước của thẻ vẫn sẽ in trực tiếp thời hạn sử dụng theo nguyên tắc tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:

– Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

5. Có phải sửa sổ đỏ khi đổi sang Căn cước công dân gắn chíp?

Việc thay đổi thông tin số CMND, CCCD trên sổ đỏ không thuộc trường hợp đăng ký biến động tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013.

Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước công dân 2014 quy định: “Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật”.

Lưu ý: Những trường hợp đổi từ CMND 12 số, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chíp không làm thay đổi số CCCD.

Như vậy, khi có thay đổi về thông tin số CMND 9 số sang CCCD gắn chíp, người sử dụng đất có quyền yêu cầu thay đổi thông tin đó trên sổ đỏ, nhưng phải thực hiện đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai. Pháp luật không bắt buộc phải sửa sổ đỏ trong trường hợp này.

4. Có bắt buộc đổi sang thẻ CCCD gắn chíp không?

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định:

– Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 23/01/2021 (thẻ CCCD mã vạch theo mẫu cũ) vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

– Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.

Như vậy, nếu CMND/CCCD cũ còn hạn sử dụng thì không bắt buộc phải đổi sang mẫu gắn chíp mới

3. Đi làm CCCD gắn chíp cần mang theo giấy tờ gì?

(1) Đối với người đổi từ CMND qua CCCD gắn chíp, người dân cần mang theo:

+ CMND đã được cấp, sổ hộ khẩu.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp  thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Tại một số điểm cấp cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật đầy đủ và có thông báo thì công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu).

(2) Đối với người đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chíp

Vì khi cấp CCCD mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia; vì vậy khi đổi sang mẫu thẻ CCCD gắn chíp mới thì người dân chỉ cần mang:

+ CCCD mã vạch đã được cấp.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp  thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lưu ý: Thực tế tại một số địa phương, người dân cần bước xin giấy giới thiệu đổi CMND sang CCCD của công an cấp xã, sau đó mới nộp tại công an cấp huyện và làm thủ tục tại công an cấp huyện.

2. Người dân có được cấp giấy xác nhận số CMND khi làm CCCD gắn chip?

– Công dân được cấp Giấy xác nhận số CMND đối với tất cả các trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

– Công dân khi đi đổi CMND 12 số qua CCCD, nếu trường hợp CMND số bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) thì được cấp Giấy xác nhận số CMND.

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND thì có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân để được cấp giấy xác nhận.

1. Làm CCCD gắn chíp mất bao lâu thì nhận được thẻ?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014 thì kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chíp phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho công dân trong thời hạn sau đây:

(1) Trường hợp cấp mới, cấp đổi:

– Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;

– Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

(2) Trường hợp cấp lại:

– Tại thành phố, thị xã không quá 15 ngày làm việc;

– Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Lưu ý: Trên thực tế, vì số lượng người yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp quá lớn dẫn đến cơ quan thẩm quyền quá tải. Vì thế, thời gian trả thẻ căn cước công dân gắn chíp có thể kéo dài hơn so với quy định.

2 thoughts on “Giải đáp toàn bộ thắc mắc về cấp, đổi căn cước công dân gắn chíp 2021

 • 05/05/2021 at 10:04 sáng
  Permalink

  dạ ad ơi, cho em hỏi: hạn sử dụng thẻ CCCD của em đến năm 2027 mà em nghe nói hết năm 2022 sổ hộ khẩu giấy bị khai tử, vậy em chưa đổi CCCD chip trước năm 2022 thì sổ hộ khẩu giấy có dùng được sau năm 2022 không ạ? Em cám ơn

  Reply
 • 14/10/2021 at 7:12 chiều
  Permalink

  Em đã đi làm cccd từ ngày 11/3/2021 đến nay chưa thấy có thông tin gì về cccd trong khi nhưng nơi trong thị xã dù làm sau nhưng đều được cấp rồi thì em có đi làm lại được không ạ

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *