Gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Căn cứ vào Điều 80 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam được quy định như sau:

– Để gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáođang bị tạm giam, người bào chữa phải xuất trình văn bản thông báo người bào chữa, Thẻ luật sư hoặc Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.

– Cơ quan quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáođang bị tạm giam phải phổ biến nội quy, quy chế của cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp hành nghiêm chỉnh. Trường hợp phát hiện người bào chữa vi phạm quy định về việc gặp thì phải dừng ngay việc gặp và lập biên bản, báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *