FE Credit cho vay lãi suất cao có vi phạm luật không?

Theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 thì lãi suất trong hợp đồng vay tối đa là 20%.

Tuy nhiên, lãi suất cho vay của FE Credit lại không bị điều chỉnh bởi quy định này, mà được điều chỉnh bởi một quy định khác đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

Theo đó, tại Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng với khách hàng như sau:

“Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, lãi suất cho vay của các công ty tài chính đối với khách hàng là do thỏa thuận.

Theo đó, lãi suất cho vay đối với hợp đồng vay tiền giữa FE Credit với khách hàng hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa FE Credit với khách hàng.

Đồng nghĩa, khi người vay giao kết hợp đồng vay với bên FE Credit tức là khách hàng đã đồng ý với mức lãi suất trong hợp đồng, nên khách hàng có nghĩa vụ phải thanh toán lãi cho bên FE Credit theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng vay đó.

Do đó: Dù cho vay lãi suất cao nhưng FE Credit cũng không vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *