Được bố mẹ cho tiền có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi: Xin hỏi, tôi được bố mẹ tôi cho một khoản tiền mặt hơn 5 tỷ đồng thì tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước khi nhận số tiền này không?

Về vấn đề này, Thư Ký Pháp Lý có ý kiến như sau:

Cá nhân có thu nhập phát sinh thuộc các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi năm 2012) thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Ví dụ: cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nên phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được đề cập tại quy định này không bao gồm thu nhập từ nhận tặng cho là tiền mặt.

Do đó, đối với trường hợp bạn được bố mẹ tôi cho một khoảng tiền mặt hơn 5 tỷ đồng, bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận số tiền này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *