Đủ bao nhiêu tuổi mới được làm thẻ ghi nợ (debit card)?

Thẻ ghi nợ (debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài Khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại tổ chức phát hành thẻ.

Tại khoản 1 điều 16 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN và khoản 7 điều 1 Thông tư số 26/2017/TT-NHNN quy định cá nhân được sử dụng thẻ ngân hàng như sau:

– Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước;

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì cá nhân đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ (debit card) ==> cá nhân đủ 15 tuổi có thể liên hệ với các ngân hàng thương mại để mở thẻ ghi nợ (debit card).

Thẻ ghi nợ (debit card) bị thu giữ trong các trường hợp sau:

1. Thẻ giả.

2. Thẻ sử dụng trái phép.

3. Phục vụ công tác Điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

4. Các trường hợp thu giữ thẻ khác được thỏa thuận tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *