ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Trong thời buổi kinh tế đang ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng cao, các cá nhân, tổ chức kinh doanh dần có ý thức hơn trong việc bảo vệ các sản phẩm trí tuệ do mình tạo ra trên thị trường trong và ngoài nước. Đối với kiểu dáng công nghiệp, hình dáng bên ngoài của sản phẩm đem lại nhiều giá trị kinh tế cho chủ sở hữu, vì vậy, song song với việc đưa sản phẩm ra thì trường thì cũng cần phải bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp, để tránh việc sao chép cũng như những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các hình dáng bên ngoài của sản phẩm nào cũng được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể là:

1/ Đối tượng không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 63 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ):

– Không còn tính mới: Đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

– Không có tính sáng tạo: Một kiểu dáng công nghiệp được coi là không có tính sáng tạo khi nó được tạo ra một cách dễ dàng với những người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó.

– Không có khả năng áp dụng công nghiệp

2/ Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

Căn cứ vào Điều 64 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ) thì các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp gồm:

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

Đối tượng này được hiểu là yếu tố mà sản phẩm tương tự nào cũngbắt buộc phải có để thực hiện chức năng kỹ thuật tương tự của sản phẩm. Vì vậy, nếu như cho phép bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là các đối tượng trên sẽ hạn chế sự sáng sáng tạo thay vì mục đích khuyến khích sáng tạo của pháp luật về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, những chủ thể khác khi áp dụng tính chất kĩ thuật tương tự đối với các sản phẩm của mình sẽ không thể thực hiện được, trong khi các kết quả này là bắt buộc phải có.

VD: hình tròn của bánh xe, mặt phẳng của đĩa CD,…

– Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

+ Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp, về cơ bản không không đáp ứng yêu cầu về tính sản xuất công nghiệp về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định. Hình dáng này là sự dựng hình vật chất từ bản vẽ thiết kế xây dựng.

VD: nhà cửa, công trình cầu đường,…

– Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

+ Hình dáng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp phải nhìn thấy được trong quá trình sử dụng mới thuộc đối tượng của kiểu dáng công nghiệp. Vì một trong những đặc tính quan trọng của kiểu dáng công nghiệp là tính thẩm mỹ nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, từ đó đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, nếu một sản phẩm mà có hình dáng không nhìn thấy được trong quán trình sử dụng thì sẽ không được xem là đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp.

VD: động cơ xe máy,..

Từ những phân tích trên, khi các cá nhân, tổ chức tạo ra sản phẩm, cần đặc biệt quan tâm đến những điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp để có những phương án đăng ký bảo hộ cho phù hợp, tránh việc vô tình không biết mà làm sản phẩm không còn đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ trước khi đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *