Điều kiện tăng lương trước hạn đối với giáo viên năm 2021 mới nhất

I. Trường hợp được xét nâng bậc lương trước hạn

Giáo viên được xét nâng bậc lương trước hạn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

– Khi có thông báo nghỉ hưu theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp giáo vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì giáo viên được chọn nâng bậc lương trước hạn theo một trong hai trường hợp trên.

II. Điều kiện để được nâng bậc lương trước hạn

1. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Để được nâng lương trước thời hạn trong trường hợp này, giáo viên cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

– Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

– Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Thời gian nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Lưu ý: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng chức danh.

2. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Để được nâng lương trước thời hạn trong trường hợp này, giáo viên cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

– Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Thời gian nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *