Điều kiện mở Quầy thuốc năm 2021 là gì?

Quầy thuốc là một cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định tại Luật Dược năm 2016.

Quầy thuốc được bán lẻ thuốc thành phẩm; được mở tại địa bàn huyện, xã của các huyện ngoại thành, ngoại thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhưng không được thực hiện việc thay thế thuốc trong đơn.

Để được kinh doanh Quầy thuốc, cơ sở kinh doanh cần phải Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với quầy thuốc hiện nay như sau:

1. Điều kiện về về chủ thể

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện về người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Quầy thuốc

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải:

– Có một trong các Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược, hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược, hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược.

– Có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp (ví dụ như Quầy thuốc,…).

– Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

Lưu ý: Quầy thuốc sẽ được đánh giá đủ Điều kiện về nhân sự (Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc) 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất

– Quầy thuốc phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

– Quầy thuốc sẽ được đánh giá đủ Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *