Điều kiện mở Nhà thuốc năm 2021 là gì?

Nhà thuốc là một cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật.

Nhà thuốc được bán lẻ thuốc thành phẩm, pha chế thuốc theo đơn; được mở tại bất kỳ địa bàn nào; được quyền thay thế thuốc cùng loại trong đơn nếu được sự đồng ý của người mua.

Để được kinh doanh Nhà thuốc, cơ sở kinh doanh cần phải Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với Nhà thuốc, cơ sở kinh doanh cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện về cơ sở vật chất

– Nhà thuốc phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

– Việc đánh giá đủ Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật sẽ được thực hiện 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Điều kiện về người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Nhà thuốc

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (hay Bằng dược sỹ), có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp (ví dụ như Nhà thuốc,…), và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

– Việc đánh giá điều kiện về nhận sự của Nhà thuốc sẽ được thực hiện 03 năm một lần hoặc đột xuất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Điều kiện về về chủ thể

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

– Hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *