Điều kiện miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 04 bài thi gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp (khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên) do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên (GDTX) phải dự thi 03 bài thi gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể đăng ký thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Miễn thi Ngoại ngữ đối với các đối tượng sau:

– Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ;

– Có một trong các chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm;

Thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT

Bên cạnh các thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ, các thí sinh sau sẽ được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT:

1- Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện:

+ Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

+ Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;

+ Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2- Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ được miễn thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện:

+ Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

+ Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;

+ Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.

3- Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đáp ứng các điều kiện:

+ Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi; có giấy xác nhận khuyết tật;

+ Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật;

+ Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *