Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2021

Cán bộ, công chức, viên chức đã đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc l­ương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

– Điều kiện về thời gian được tính thời gian được hưởng chế độ thâm niên vượt khung như sau:

+ Căn cứ Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP đối với chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo cần đáp ứng điều kiện thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm( 60 tháng).

+ Căn cứ Điều 3 Thông tư 224/2017/TT-BQP đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vi phải có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội cũng đủ 5 năm để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

+ Các cán bộ, công chức, viên chức  khác để được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cần công tác đủ 5 năm tại đơn vị, cơ quan. 

– Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm thời gian sau:

+ Thời gian công tác tại đơn vị

+ Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian trong cùng ngày nghề mình đang canh tác  để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

+ Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

Theo quy định, thời gian này không bao gồm thời gian tập sự;  thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thời gian thử việc; thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian chấp hành hình phạt tù giam, thời gian đào ngũ; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian chấp hành hình phạt tù giam, thời gian đào ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *