Điều kiện địa lý, tự nhiên là yếu tố quan trọng nhất của tồn tại xã hội đúng hay sai?

Sai, bởi vì nếu chia xã hội thành 2 lĩnh vực: Kinh tế – xã hội, thì có cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; vật chất – tinh thần thì có tồn tại xã hội, ý thức xã hội.

Tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố chính là phương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý, dân số và mật độ dân số.

Trong đó phương thức sản xuất vật chất là yếu tố cơ bản nhất chứ không phải là điều kiện địa lý tự nhiên vì:

Điều kiện tự nhiên gồm toàn bộ nguồn lực của giới tự nhiên, được khai thác sử dụng vào các quá trình sản xuất nhất định gồm các yếu tố như đất đai, khí hậu, sông ngòi…

Phương thức sản xuất gồm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong đó, các yếu tố của lực lượng sản xuất như: trình độ người lao động, khoa học công nghệ… là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển xã hội.

Thực tế cho thấy, trên thế giới có rất nhiều quốc gia có kiện địa lý, tự nhiên thuận lợi, có nhiều khoáng sản nhưng quốc gia đó cũng không phát triển mạnh như: Việt Nam được xem là rừng vàng, biển bạc, một số quốc gia Châu Phi có trữ lượng lớn dầu mỏ.

Tuy nhiên, có một số quốc gia tuy không có kiện địa lý, tự nhiên thuận lợi nhưng lại phát triển như: hàn quốc, nhật bản, Mỹ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *