Điều kiện để Cử nhân luật được hành nghề Luật sư mới nhất

Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng).

Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Luật sư, hành nghề Luật sư

Công dân Việt Nam đã có bằng cử nhân luật đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì được hành nghề luật sư:

– Trung thành với Tổ quốc,;

– Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

– Có phẩm chất đạo đức tốt;

– Đã được đào tạo nghề luật sư;

– Đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư;

– Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư.

Về việc đào tạo hành nghề luật sư:

– Địa điểm đào tạo: Học viện Tư pháp (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở được liên kết ở các tỉnh).

– Thời gian đào tạo: 12 tháng.

Về vấn đề tập sự hành nghề luật sư:

– Địa điểm tập sự: Các văn phòng luật sư, công ty luật trên cả nước (cử nhân luật lựa chọn nơi tập sự cho phù hợp nhất với mình).

– Thời gian tập sự: 12 tháng.

– Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư: Sau khi hoàn thành thời gian tập sự theo quy định, phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra.

Về cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

– Sau khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư để được giải quyết cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

– Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Về Gia nhập Đoàn luật sư

– Sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, phải lựa chọn một Đoàn luật sư để gia nhập. Sau đó gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư để được giải quyết cho gia nhập Đoàn luật sư.

– Sau khi gia nhập Đoàn luật sư sẽ được cấp Thẻ luật sư.

– Sau khi được cấp thẻ Luật sư thì bạn đã có thể bắt đầu hành nghề với tư cách Luật sư rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *