Điều kiện chiều cao, cân nặng để thi trường Công an năm 2021

Các đối tượng được đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng công an bao gồm:

– Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

– Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển, có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

– Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng, kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

Các đối tượng trên trước khi làm hồ sơ đăng ký dự tuyển phải qua sơ tuyển đảm bảo các điều kiện về trình độ văn hóa, độ tuổi, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BCA của Bộ Công an.

Trong đó, yêu cầu sức khỏe của thí sinh phải đảm bảo:

– Không mắc bệnh kinh niên, mãn tính;

– Thể hình, thể trạng cân đối;

– Không có dị hình, dị dạng;

– Về chiều cao, cân nặng:

+ Đối với nam có chiều cao từ 1,64 m trở lên và cân nặng từ 48 kg trở lên;

+ Đối với nữ có chiều cao từ 1,58 m trở lên và cân nặng từ 45 kg trở lên;

+ Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 cm về chiều cao và 02 kg cân nặng.

+ Đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, chiều cao, cân nặng thực hiện theo quy định hiện hành về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

+ Trong trường hợp Công an các đơn vị, địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Như vậy: Năm 2021, các thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường công an thì trước hết cần phải đáp ứng được tiêu chuẩn về cân nặng và chiều cao đã được đề cập ở bên trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *