Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực phòng cháy chữa cháy

Cá nhân xin cấp chứng chỉ PCCC phải tốt nghiệp chuyên ngành PCCC trình độ trung cấp trở lên. Nếu cá nhân tốt nghiệp các chuyên ngành khác sẽ phải hoàn thành lới bồi dưỡng kiến thức về PCCC khóa 6 tháng, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ( tùy theo lĩnh vực)

Cá nhân Có ít nhất 03 – 05 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Cụ thể từng lĩnh vực thì có các yêu cầu khác nhau như sau:

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy chữa cháy:

–Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC; hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn,

– Có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khoá 6 tháng)

Thời gian kinh nghiệm : Có tối thiểu 05 năm tham gia thiết kế về PCCC.

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình.

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề thẩm định phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC

– Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC (khóa 6 tháng).

Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành PCCC;

– Nếu bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC ( khóa 6 tháng )

Thời gian kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm tham gia thẩm định về PCCC

Thiết kế về PCCC tối thiểu 05 công trình

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy

Để được cấp chứng chỉ giám sát pccc bạn cần đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

– Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên

– Nếu bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC ( khóa 6 tháng )

–Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công.

Thời gian kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Cá nhân xin chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy chữa cháy

– Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên

– Nếu bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn phải Có kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC ( khóa 6 tháng).

Theo đó cá nhân xin cấp chứng chỉ thi công pccc đối với chức danh chỉ huy trưởng cần thoả mãn các điều kiện về trình độ chuyên môn và đã qua lớp bồi dưỡng.

Thời gian kinh nghiệm : Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát phòng cháy chữa cháy

Theo NĐ 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục về cấp chứng chỉ hành nghề PCCC, điều kiện cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy như sau:

Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành PCCC trở lên; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động tư vấn như: cấp thoát nước, tự động hóa, điện- cơ điện công trình, xây dựng dân dụng….., kèm theo chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về PCCC khóa 6 tháng;

Giấy chứng nhận (hoặc chứng chỉ) đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế hoặc thi công hoặc giám sát thi công, lắp đặt hệ thống PCCC

Hồ sơ cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy gồm 2 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Mẫu PC23 -TT 66/2014/TT-BCA).

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC (kèm theo Mẫu PC23- TT 66/2014/TT-BCA).

Bằng tốt nghiệp công chứng.

CMT công chứng

Ảnh 3×4

Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công chứng.

Thời gian cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy: 7 -12 ngày.

Cơ quan cấp chứng chỉ giám sát phòng cháy chữa cháy: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *