Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 2021

I. Khái quát chung về Chứng chỉ hành nghề xây dựng

1. Khái niệm Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (hay Chứng chỉ hành nghề xây dựng) là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

2. Đối tượng cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

a. Chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập sau đây:

– An toàn lao động;

– Giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án;

– Chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng;

– Chủ nhiệm khảo sát xây dựng;

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

– Chỉ huy trưởng công trường;

– Giám sát thi công xây dựng;

– Kiểm định xây dựng;

– Định giá xây dựng.

b. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

3. Các hạng Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III.

II. Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

(2) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(3) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(4) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

>>>Xem điều kiện cấp chứng chỉ đối với từng hoạt động xây dựng cụ thể:

– Điều kiện cấp CCHN khảo sát xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN thiết kế quy hoạch xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN giám sát thi công xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN kiểm định xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN an toàn lao động trong xây dựng

– Điều kiện cấp CCHN định giá xây dựng

– Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường

– Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

III. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.

– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

– Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *