Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Tây Nguyên 1975

Với những chủ trương, kế hoạch sáng suốt của Đảng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 đã diễn ra trong vòng gần hai tháng ( từ ngày 4/3/1975 đến ngày 2/5) qua ba chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng, và chiến dịch Hồ Chí Minh.

Mở màn cho cuộc Tổng tiến công, ta đã chọn Tây Nguyên làm điểm quyết, chiến lược, là địa bàn tấn công chủ yếu trong năm 1975. Sở dĩ, chúng ta chọn Tây Nguyên vì Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng ở miền Nam, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, do quân đoàn 2 của địch chiếm giữ. Tây Nguyên được xem là “nóc nhà” của miền Nam, ai chiếm được Tây Nguyên sẽ làm chủ miền Nam. Với vị trí chiến lược quan trọng như vậy nên cả ta và địch đều muốn chiếm giữ. Mặc dù Tây Nguyên là một vị trí chiến lược quan trọng, nhưng do địch chủ quan cho rằng ta không thể đánh lên Tây Nguyên, nên chúng tập trung lực lượng ở đây mỏng và bố phòng có nhiều sơ hở. Căn cứ vào đó, Bộ chính trị TW Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975.

* Diễn biến chiến dịch Tây Nguyên

Đầu tháng 3/1975 ta đã đánh địch ở nhiều nơi ở Tây Nguyên để chia cắt chúng và đỏ dàn dựng thế trận tiến công vững vàng.

Ngày 4/3/1975 ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kom Tum nhằm thu hút quân địch vào hướng đó.

Vào ngày 10/3/1975 ta tiến công thị xã Buôn Ma Thuột trong trận then chốt mở màn. Chỉ sau hai ngày chiến đấu ta đã giải phóng và làm chủ thị xã lớn và quan trọng nhất ở Tây Nguyên với 12 vạn dân.

Ngày 12/3, địch phản công chiếm lại Buôn  Ma Thuột, nhưng không thành.

Sau thất bại ở Buôn Ma Thuột, hệ thống phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn.

Ngày 14/3/1975, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây NGuyên về giữ vùng Duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kich tiêu diệt. Đến 24/3/1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.

* Ý Nghĩa

Chiến thắng Tây Nguyên là sự khởi đầu dẫn đến sự suy sụp, tan rã về chiến lược của quân Ngụy. Với chiến thắng này, đã tạo điều kiện thuận lợi để quân ta chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới: từ tấn công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *