Diễn biến chiến dịch Huế – Đà Nẵng năm 1975

Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh và hết sức thuận lợi ngay khi chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị có quyết định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước tiên là tiến hành chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng.

Ngày 19/3, chúng ta đã giải phóng Quảng Trị, địch phải bỏ chạy ở phòng tuyến Quảng Trị về co cụm ở Huế và Đà Nẵng.

Phát hiện địch co cụm ở Huế, ngày 21/3, quân ta đánh thảng vào căn cứ địch, chặn đứng đướng rút chạy của chúng, hình thành thế bao vây trong thành phố. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 25/3 quân ta tiến vào cố đô Huế, đến 26/3 thì giải phóng thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên.

Cùng thời gian trên từ 21/3 đến 25/3 quân ta tiến vào giải phóng Tam Kỳ – Quảng Nam (24/3), Quảng Ngãi (25/3), Chu Lai – Quảng Nam (26/3), cô lập Đà Nẵng từ phía Nam.

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ và quân đội Sài Gòn, rơi vào thế cô lập. Hơn 10 vạn địch bị dồn về đây trở nên hỗn loạn, mất hết khả năng chiến đấu. Sáng 29/3, quân ta từ ba phía bắc, tây, nam tiến thẳng vào thành phố, đến 3 giờ chiều thì giải phóng toàn bộ Đà Nẵng.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, nhân dân các tỉnh còn lại ở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở Nam Bộ, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang địa phương và quân chủ lực, đã nổi dậy đánh địch, giành quyền làm chủ. Các đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *