Điểm trung bình bao nhiêu thì bị xếp loại học sinh trung bình, yếu, kém?

Khoản 3, 4, 5 Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT quy định:

– Học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông được xếp loại trung bình nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

+ Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

+ Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

– Học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông bị xếp loại yếu nếu có điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

– Học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông bị xếp loại kém nếu có điểm trung bình các môn học dưới 3,5, hoặc trên 3,5 nhưng có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *