Đi làm căn cước công dân gắn chip có cần mang sổ hộ khẩu?

Việc người dân đi làm căn cước công dân gắn chip có cần phải mang theo sổ hộ khẩu hay không sẽ có 2 trường hợp xảy ra như sau:

Trường hợp 1: Nếu đã có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014, hướng dẫn bởi Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi bởi  Thông tư 40/2019/TT-BCA) hướng dẫn thủ tục cấp thẻ căn cước công dân như sau:

– Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân (trực tuyến hoặc trực tiếp);

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân;

Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình Sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì yêu cầu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân…

Như vậy, người đã có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đã từng được cấp căn cước công dân mã vạch hoặc đã được thu thập thông tin để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) khi đi làm căn cước công dân gắn chip thì không cần phải mang theo sổ hộ khẩu.

Do đó, trong trường hợp này nếu công dân mất hộ khẩu vẫn làm căn cước công dân gắn chip bình thường.

Trường hợp 2: Nếu chưa có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Khi thông tin của người cần cấp căn cước công dân gắn chip chưa có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải xuất trình Sổ hộ khẩu.

Nên người dân khi đi làm căn cước công dân gắn chip thì cần phải mang theo sổ hộ khẩu. Đồng nghĩa, nếu người dân làm mất Sổ hộ khẩu thì không tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip được.

Trường hợp này, người dân phải thực hiện thủ tục xin cấp lại Sổ hộ khẩu trước khi thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *